Wie wij zijn

De stichting “Het groene virus”, stichting van historische legervoertuigen is ontstaan uit de hobby van één van de oprichters, de heer Baltus de Ruijter. De stichting is opgericht op 28-12-2012. Het RSIN-nummer van de stichting is: 8523.05.114

Thans kan gesteld worden dat de hobby enigszins uit de hand gelopen is en inmiddels is uitgegroeid tot een “rijdend museum”  waar veel meer mensen dan de direct betrokkenen plezier aan beleven.

De stichting stelt zich ten doel het rijdend cultureel erfgoed dat voor het merendeel stamt uit de Tweede Wereldoorlog te behouden.

De collectie bestaat uitsluitend uit geallieerde voertuigen, waarvan gesteld kan worden dat wij mede aan die voertuigen en de mensen die die voertuigen bemanden onze vrijheid te danken hebben.

De stichting toont een grote maatschappelijke betrokkenheid, niet alleen door ondersteuning van evenementen waarbij gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog herdacht worden, het deelnemen aan rondritten bij dergelijke evenementen, maar tevens het beschikbaar stellen van voertuigen waarbij betalende passagiers worden meegenomen en de opbrengst ten goede komt aan goede doelen en het organiseren van de inmiddels befaamde rondrit voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking.

Omdat historische legervoertuigen veel onderhoud vergen maakt de stichting dankbaar gebruik van diverse vrijwilligers die zich voor “sleutelwerk” beschikbaar stellen. De vrijwilligers krijgen geen vergoeding voor al deze werkzaamheden. Onderdelen worden betaald door de stichting.

Bestuurders van de stichting dienen zich bij het uitoefenen van hun bestuurstaak te laten leiden door de gedachte dat de activiteiten van de stichting in overeenstemming dienen te zijn met datgene wat in de statuten is vastgelegd. De bestuurders krijgen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.