Financieel verslag

BALANS

Stichting Het Groene Virus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BALANS en STAAT VAN BATEN EN LASTEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BALANS

 

 

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

ACTIVA per 31-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiële Vaste Activa

 

 

 € 246.486,21 

 € 234.986,21 

 € 174.486,21 

 € 134.086,21 

 € 117.511,01 

 € 92.750,00 

 € 86.750,00 

 € 86.750,00 

Liquide middelen

 

 

 € 27.842,07 

 € 15.047,80 

 € 7.574,60 

 € 27.104,78 

 € 38.225,27 

 € 7.121,95 

 € 5.483,10 

 € –   

Overige vorderingen

 

 

 € –   

 € –   

 € –   

 € –   

 € –   

 € –   

 € –   

 € –   

 

 

totaal ACTIVA

 € 274.328,28 

 € 250.034,01 

 € 182.060,81 

 € 161.190,99 

 € 155.736,28 

 € 99.871,95 

 € 92.233,10 

 € 86.750,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASSIVA per 31-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vermogen excl. jaarresultaat

 

 

 € 248.771,10 

 € 182.060,81 

 € 161.190,99 

 € 155.736,28 

 € 99.871,95 

 € 92.233,10 

 € 86.750,00 

 € –   

Jaarresultaat

 

 

 € 25.557,18 

 € 66.710,29 

 € 20.869,82 

 € 5.454,71 

 € 55.864,33 

 € 7.638,85 

 € 5.483,10 

 € 86.750,00 

Overige passiva

 

 

 € –   

 € 1.262,91 

 € –   

 € –   

 € –   

 € –   

 € –   

 € –   

 

 

totaal PASSIVA

 € 274.328,28 

 € 250.034,01 

 € 182.060,81 

 € 161.190,99 

 € 155.736,28 

 € 99.871,95 

 € 92.233,10 

 € 86.750,00 

check debet = credit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

verschil

 

 

 € –   

 € –   

 € –   

 € –   

 € –   

 € –   

 € –   

 € –   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

 

 

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

BATEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giften algemeen

 

 

 € 41.420,00 

 € 51.650,00 

 € 26.810,00 

 € 10.075,00 

 € 64.191,01 

 € 7.250,00 

 € 7.500,00 

 € –   

Giften evenementen

 

 

 

 € 535,00 

 

 € 147,00 

 € 1.574,43 

 € 3.920,38 

 

 

Schenking in natura 

 

 

 € 11.500,00 

 € 26.500,00 

 € 10.400,00 

 € –   

 € –   

 € –   

 € –   

 € 86.750,00 

totaal BATEN

 

 

 € 52.920,00 

 € 78.685,00 

 € 37.210,00 

 € 10.222,00 

 € 65.765,44 

 € 11.170,38 

 € 7.500,00 

 € 86.750,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LASTEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiaal/onderhoudskosten

 

 

 € 18.146,00 

 € 6.849,22 

 € 10.258,54 

 € 1.456,46 

 € 4.753,13 

 € 899,27 

 € 512,00 

 

Verzekeringen

 

 

 € 1.509,30 

 € 1.522,09 

 € 1.522,09 

 € 1.522,09 

 € 1.659,78 

 € 1.464,01 

 € 1.468,13 

 

Brandstofkosten

 

 

 € 5.178,89 

 € 1.109,32 

 € 3.209,89 

 € –   

 € –   

 € –   

 € –   

 

Kosten evenementen

 

 

 € 2.107,53 

 € 2.295,31 

 € 1.137,54 

 € 1.582,27 

 € 3.337,85 

 € 1.057,29 

 € –   

 

Bankkosten

 

 

 € 154,89 

 € 127,56 

 € 140,91 

 € 135,26 

 € 150,35 

 € 110,96 

 € 36,77 

 

Overige kosten

 

 

 € 266,21 

 € 71,21 

 € 71,21 

 € 71,21 

 

 

 

 

totaal LASTEN

 

 

 € 27.362,82 

 € 11.974,71 

 € 16.340,18 

 € 4.767,29 

 € 9.901,11 

 € 3.531,53 

 € 2.016,90 

 € –   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTAAT

 

 

 € 25.557,18 

 € 66.710,29 

 € 20.869,82 

 € 5.454,71 

 € 55.864,33 

 € 7.638,85 

 € 5.483,10 

 € 86.750,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERLOOP MATERIËLE VASTE ACTIVA

 

 

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

stand 1-1

 

 

 € 234.986,21 

 € 174.486,21 

 € 134.086,21 

 € 117.511,01 

 € 92.750,00 

 € 86.750,00 

 € 86.750,00 

 € –   

bij: aanschaf (investering)

 

 

 € –   

 € 34.000,00 

 € 30.000,00 

 € 16.575,20 

 € 24.761,01 

 € 6.000,00 

 € –   

 € –   

bij: inbreng in natura (gift)

 

 

 € 11.500,00 

 € 26.500,00 

 € 10.400,00 

 € –   

 € –   

 € –   

 € –   

 € 86.750,00 

af: verkoop (desinvestering)

 

 

 € –   

 € –   

 € –   

 € –   

 € –   

 € –   

 € –   

 € –   

stand 31-12

 

 

 € 246.486,21 

 € 234.986,21 

 € 174.486,21 

 € 134.086,21 

 € 117.511,01 

 € 92.750,00 

 € 86.750,00 

 € 86.750,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERLOOP LIQUIDITEITEN

 

 

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

saldo 1-1

 

 

 € 15.047,80 

 € 7.574,60 

 € 27.104,78 

 € 38.225,27 

 € 7.121,95 

 € 5.483,10 

 € –   

 € –   

bij: giften (p/bank)

 

 

 € 41.420,00 

 € 52.185,00 

 € 26.810,00 

 € 10.222,00 

 € 65.765,44 

 € 11.170,38 

 € 7.500,00 

 € –   

af: kosten

 

 

 € -27.362,82 

 € -11.974,71 

 € -16.340,18 

 € -4.767,29 

 € -9.901,11 

 € -3.531,53 

 € -2.016,90 

 € –   

af: aanschaf MVA

 

 

 € –   

 € -34.000,00 

 € -30.000,00 

 € -16.575,20 

 € -24.761,01 

 € -6.000,00 

 € –   

 € –   

correctie overlopende posten

 

 

 € -1.262,91 

 € 1.262,91 

 € –   

 € –   

 € –   

 € –   

 € –   

 € –   

saldo 31-12

 

 

 € 27.842,07 

 € 15.047,80 

 € 7.574,60 

 € 27.104,78 

 € 38.225,27 

 € 7.121,95 

 € 5.483,10 

 € –   

FINANCIEEL VERSLAG 2013

Bankrekening geopend op 10-05-2013

 

Gestort kapitaal          €  7.500,00

 

UITGAVEN


Bankkosten                  €        36,77

Verzekeringen                  1.468,13

Onderdelen                          512,10

 

Saldo 31-12-2013             5.483,00

 

TOTAAL                           € 7.500,00

FINANCIEEL VERSLAG 2014

INKOMSTEN

 

Saldo 1-1-2014              €     5.483,10

Algemene giften                   7.250,00

Giften LTT-dag                       3.920,38

Teruggave belastingdienst      907,00

Correctie CJIB                            407,00

 

TOTAAL                             € 17.967,48

 

 

UITGAVEN

 

Bankkosten                     €       110,96

Belastingdienst                        907,00

CJIB                                            407,00

Verzekering                           1.464,01

Kosten LTT-dag                     1.057,29

Onderdelen                              899,27

Aankoop auto                       6.000,00

Saldo 31-12-2014                 7.121,95

 

TOTAAL                            € 17.967,48

FINANCIEELVERSLAG 2015

INKOMSTEN

Saldo 01-01-2015          €   7.121,95

Algemene giften               38.000,00

Giften LTT-dag                     1.574,43

Branstofvergoeding            1.430,00

 

TOTAAL                           € 48.126,38

 

 

UITGAVEN

Bankkosten                     €       150,35

Aankopen onderdelen        4.753,13

Verzekering en belasting    1.659,78

LTT-dag                                  3.337,85

Saldo 31-12-2015              38.225,27

 

TOTAAL                            € 48.126,38

FINANCIEEL OVERZICHT 2016

INKOMSTEN:

Saldo 01-01-2016         € 38.225,27

Belastingdienst                        72,00

Giften algemeen              10.075,00

Giften LTT-dag                       147,00

 

TOTAAL                          € 48.519,27

 

UITGAVEN:

 

Bankkosten                  €       135,26

Aankoop/onderhoud     18.103,66

Verzekering                        1.522,09

LTT-dag                               1.582,27

Website                                    71,21

Saldo 31-12-2016           27.104,78

 

TOTAAL                         € 48.519,27

FINANCIEEL VERSLAG 2017

INKOMSTEN

Saldo 1-1-2017          €  27.104,78

Giften algemeen           26.500,00

Giften LTT-dag                    310,00

 

TOTAAL                       € 53.914,78

 

UITGAVEN

 

Bankkosten                €       140,91

LTT-dag                             1.354,93

Verzekering                     1.704,80

Algemene kosten               278,71

Benzine kosten               3.209,89

Onderdelen                     9.650,94

Aanschaf auto              30.000,00

Saldo 31-12-2017          7.574,60

 

TOTAAL                      € 53.914,78

 

Financieel verslag 2018

 

INKOMSTEN

 

Saldo 1-1-2018             €       7574,60

Giften LTT-dag                         535,00

Algemene giften                51.650,00

 

TOTAAL                               59.759,60

 

 

UITGAVEN

 

Bankkosten                      €      127,56

Benzine                                  1.109,32

Aankoop onderdelen          6.849,22

Aankoop auto                    34.000,00

Website                                      71,21

Verzekering                              259,18

Evenementen                          458,76

LTT-dag                                  1.836,55

Saldo 31-12-2018              15.047,80

 

TOTAAL                           59.759,60

FINANCIEEL VERSLAG 2019

INKOMSTEN

Saldo 1-1-2019                         €   15.047,80

Giften algemeen                            40.625,00

Giften LTT-dag                                     795,00

Teruggave verzekering                         73,51

Teruggave belastingdienst                296,00

 

TOTAAL                                       €  56.837,31

 

UITGAVEN

 

Bankkosten                               €       154,89

LTT-dag                                            1.488,21

Verzekering                                     2.366,22

Belasting                                             296,00

Algemene kosten                              745,61

Benzine kosten                              5.798,21

Onderdelen                                 18.146,10

Saldo 31-12-2019                       27.842,07

 

TOTAAL                                    €  56.837,31